Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Jozef Bučko

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 05.12.2020

Miesto pohrebu: cintorín Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 08.12.2020 13:30

 1. #
 2. #

  Rastislav Kamenčik. - 20.02.2021

  Zbohom ujo sused a úprimnú sústrasť celej rodine.

 3. #
 4. #

  rod.Kabátová - 09.12.2020

  Prijmite od nás úprimnú sústrasť celej rodine.

 5. #

  Ertlova - 09.12.2020

  Úprimnú sustra

 6. #

  rodina Bezecna - 08.12.2020

  Odpočivaj v pokoji

 7. #

  rodina Gábrisova - 08.12.2020

  Odpočivaj v pokoji

 8. #

  Božena a Ján Husarovi - 08.12.2020

  Úprimnú sustrast

 9. #

  Rodina Prochácová - 08.12.2020

  Prijmite našu úprimnú sústrasť.

 10. #

  rod.Vendleková - 08.12.2020

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 11. #

  Rodina Hercegová - 08.12.2020

  Úprimnú sústrasť

 12. #

  Peter Spál s rodinou - 08.12.2020

  Prajeme úprimnú sústrasť.

 13. #

  rodina Kraličová - 08.12.2020

  Úprimnú sústrasť

 14. #

  Darka a Belko Hamerlovi - 08.12.2020

  Úprimnú sústrasť Martuška, Martinka a Adrika

 15. #

  rod. Šerešová - 07.12.2020

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 16. #

  Rudolf a Blažena Matusikovi - 07.12.2020

  Uprimnu sustrast celej rodine

 17. #

  Rod.Kamencčíková - 07.12.2020

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 18. #

  Alexandra Hrabovská - 07.12.2020

  Úprimnú sústrasť😪

 19. #

  Rod. Cibulkova - 07.12.2020

  Uprimnu sustrasť celej rodine

 20. #

  Anton a Jarka Matušíkovi - 07.12.2020

  Martuš, úprimnú sústrasť Tebe aj celej tvojej rodinke - Tono s vlastnou celou rodinou.

 21. #

  Henrich Loskot - 07.12.2020

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 22. #

  rod. Solčanská - 07.12.2020

  Prijmite našu úprimnú sústrasť 🥲 Nech odpočíva v pokoji 🌿

 23. #

  Anton Sobota - 07.12.2020

 24. #

  Jarmila Šteruská - 07.12.2020

  Príjmite úprimnú sústrasť.

 25. #

  Edita Dafčíková - 07.12.2020

  Uprimnú sústrasť prajem celej rodine

 26. #

  Dagmar Tvrdá - 07.12.2020

  Odpočívaj v pokoji

 27. #

  eva tomašovičova - 07.12.2020

 28. #

  Rodina Kytková - 07.12.2020

  Úprimnú sústrasť ...

 29. #

  Jarmila Poláčiková - 07.12.2020

  Úprimnú sústrasť celej rodinke.

 30. #

  PS Tibor Schottert - 07.12.2020

  V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 5. decembra 2020 vo veku 86 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko, pradedko, brat, švagor, svokor, krstný otec, strýko, priateľ a známy

Jozef BUČKO

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci. Pohreb sa bude konať 8. decembra 2020 o 13:30 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte