Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Jozef Andel

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 09.09.1941 ✞ Dátum úmrtia: 05.07.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 09.07.2019 13:30

  1. #

    Anton Sobota - 11.07.2019

  2. #

    Jozef S. - 09.07.2019

  3. #

    Tibor Schottert - 08.07.2019

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 5. júla 2019 vo veku 77 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko, svokor, brat, švagor, krstný otec, bratranec, svat, strýko, priateľ a známy

Jozef ANDEL

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 9. júla 2019 o 13:30 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte