Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Jarmila Bernátová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 16.12.1935 ✞ Dátum úmrtia: 22.07.2019

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 22. júla 2019 vo veku
83 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, svokra, svatka,
teta, priateľka a známa
Jarmila BERNÁTOVÁ
rod. Rybárová

O pohrebe

Parte