Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Ján Žák

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 29.07.1951 ✞ Dátum úmrtia: 21.03.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 25.03.2019 15:00

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 21. marca 2019 vo veku 67
rokov zomrel náš milovaný otec, dedko, pradedko, brat, švagor,
svokor, strýko, priateľ a známy
Ján ŽÁK

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 25. marca 2019 o 15:00 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.

Parte