Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Ján Šudy

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 01.10.2020

Miesto pohrebu: cintorín Šulekovo Dátum a čas pohrebu: 05.10.2020 13:30

 1. #

  Anton Sobota - 08.10.2020

 2. #

  Brat Alexander - 03.10.2020

  Odpočívaj v pokoji

 3. #

  PS Tibor Schottert - 02.10.2020

  V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 1. októbra 2020

vo veku 66 rokov zomrel náš milovaný

Ján ŠUDY

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Šulekove. Pohreb sa bude konať 5. októbra 2020 o 13:30 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku. Zádušná sv. omša sa uskutoční o 12:30 hodine v kostole Krista Kráľa v Šulekove.

Parte