Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Ján Maron

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 13.06.1925 ✞ Dátum úmrtia: 07.04.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 10.04.2019 15:00

 1. #

  Miška - 24.09.2022

  úprimnú sustrasť

 2. #

  Rod.Ostrčilová - 11.04.2019

 3. #

  rod.Smatanová - 09.04.2019

 4. #

  rod.Marcinková - 09.04.2019

 5. #

  rod.Svetlíková - 09.04.2019

 6. #

  Tibor Schottert - 08.04.2019

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 7. apríla 2019 vo veku 93 rokov zomrel
náš milovaný otec, svokor, svat, strýko, priateľ a známy
Ján MARON

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavené v dome smútku na cintorínev Hlohovci.Posledná rozlúčka sa bude konať 10. apríla 2019 o 15:00 hodine na miestnomcintoríne z domu smútku.

Parte