Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Ján Kurel

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 29.08.1935 ✞ Dátum úmrtia: 24.01.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 28.01.2019 15:00

  1. #

    PS - 25.01.2019

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 24. januára 2019 vo veku 83 rokov zomrel náš milovaný brat, švagor, krstný otec, strýko, priateľ a známy Ján KUREL

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 28. januára 2019 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte