Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Ján Hutta

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 13.04.1962 ✞ Dátum úmrtia: 24.08.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Šulekovo, Sereďská 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 30.08.2019 15:00

  1. #

    Jana Huttová - 27.08.2019

  2. #

    Tibor Schottert - 26.08.2019

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 24. augusta 2019 vo veku 57 rokov
zomrel náš milovaný otec, brat, švagor, strýko, priateľ a známy
Ján HUTTA

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavené v dome smútku namiestnom cintoríne v Šulekove.Pohreb sa bude konať 30. augusta 2019 o 15:00 hodine na miestnomcintoríne z domu smútku.Zádušná sv.omša bude o 14:00 hodine v kostole Krista Kráľa v Šulekove.

Parte