Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Ján Gama

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 05.04.1947 ✞ Dátum úmrtia: 22.07.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Šulekovo, Sereďská 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 26.07.2019 13:00

  1. #

    miro kolega - 24.07.2019

  2. #

    Tibor Schottert - 23.07.2019

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 22. júla 2019 vo veku 72 rokov zomrel náš milovaný otec, starý otec, švagor, svokor, svat, krstný otec, strýko, priateľ a známy
Ján GAMA

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Šulekove.Pohreb sa bude konať 26. júla 2019 o 13:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.Zádušná sv.omša bude v kostole Krista Kráľa v Šulekove o 12:00 hodine.

Parte