Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Ján Comorek

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 11.11.1943 ✞ Dátum úmrtia: 25.03.2018

Miesto pohrebu: Cintorín v Olešnej, Olešná, 02352, Olešná Dátum a čas pohrebu: 28.03.2018 14:00

O osobe

Rodina zomrelého Jána Comorka z Olešnej so žiaľom oznamuje, že posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým sa bude konať 28. marca 2018 v Dome nádeje v Olešnej so svätou omšou.

O pohrebe

Pohrebná svätá omša sa bude konať v stredu 28. marca 2018 o 14. hodine v Dome Nádeje v Olešnej a následne po svätej omši bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne v Olešnej, kde sa navždy rozlúčime s našim drahým zosnulým.

Parte