Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Ivana Hanáková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 08.01.1964 ✞ Dátum úmrtia: 10.12.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Šulekovo, Sereďská 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 14.12.2018 15:00

  1. #

    Ivana - 21.05.2023

  2. #

    Mirka - 11.05.2019

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 10. decembra 2018 vo veku 54 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, dcéra, sestra, švagriná, krstná mama, sesternica, teta, priateľka a známa Ivana HANÁKOVÁ rod. Holobradá

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zomrelej budú vystavené v dome smútkuna cintoríne v Šulekove.Pohreb sa bude konať 14. decembra 2018 o 15:00 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.Zádušná sv.omša bude o 14:00 hodine v kostole Krista Kráľa.

Parte