Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Ivan Valovič

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 08.11.1944 ✞ Dátum úmrtia: 25.08.2020

Miesto pohrebu: cintorín Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 28.08.2020 15:00

 1. #

  Alena Otýpková -Počová - 14.09.2020

  Vzpomínám...

 2. #

  tono - 08.09.2020

 3. #

  rod. cuninkova - 07.09.2020

 4. #

  PS Tibor Schottert - 26.08.2020

  V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 25. augusta 2020 vo veku 75 rokov zomrel náš milovaný      manžel, otec, dedko, brat, švagor, svokor, krstný otec, strýko, priateľ a známy

Ivan VALOVIČ

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci. Posledná rozlúčka sa bude konať 28. augusta 2020 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte