Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Ivan Lokaj

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 05.07.1947 ✞ Dátum úmrtia: 30.08.2018

Miesto pohrebu: Kaplnka s. Cyrila a Metoda, Juraja Závodského 386/91, 010 04, Žilina Dátum a čas pohrebu: 03.09.2018 15:00

O osobe

Posledný krát tu šepkáme do ticha, že sa raz stretneme je naša útecha. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby vašu kondolenciu, zapáliť sviečku, zakúpiť kvety v e-shope priamo na pohreb alebo prispieť darom.

O pohrebe

Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať v Kaplnke sv. Cyrila a Metoda v Žiline - Závodí

Parte