Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Irena Vavrušová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 15.11.1927 ✞ Dátum úmrtia: 10.03.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 13.03.2019 13:30

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 10. marca 2019 vo veku
91 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, prababka,
praprababka, svokra, krstná mama, teta, priateľka a známa
Irena VAVRUŠOVÁ rod. Beňačková

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zomrelej budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 13. marca 2019 o 13:30 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.

Parte