Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Irena Bartková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 24.09.1940 ✞ Dátum úmrtia: 19.05.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 23.05.2018 13:30

  1. #

    Iveta - 29.03.2019

  2. #

    PS - 21.05.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 19. mája 2018 vo veku 77 rokov zomrela naša milovaná manželka, mama, babka, sestra, švagriná, svokra, svatka, teta, priateľka a známa Irena BARTKOVÁ rod. Starečková

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zomrelej budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 23. mája 2018 o 13:30 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.Nech odpočíva v pokoji !

Parte