Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Ingrid Valovičová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 13.04.2022

Miesto pohrebu: cintorín Šulekovo Dátum a čas pohrebu: 20.04.2022 15:00

 1. #

  Barbora Vontorčíková s rodinou - 27.04.2022

  Úprimnú sústrasť rodine, Inka, budeš nám chýbať. Ďakujeme za všetko...

 2. #

  Katarína - 20.04.2022

  Úprimnu sústrast

 3. #

  Bona - 20.04.2022

  Inuš, navždy zostaneš v našich srdciach ♥️

 4. #

  Kovka - 20.04.2022

  "Říďo" spi sladko 💔

 5. #

  Pavol Chrančok - 20.04.2022

  Úprimnú sústrasť.

 6. #

  Adriana Hladíková - 20.04.2022

  Úprimnú sústrasť.

 7. #

  Mária Janičková - 20.04.2022

  Úprimnú sústrasť

 8. #

  Ivana Trakalová - 20.04.2022

  Úprinmú sústrasť

 9. #

  Ĺubica Piňáková - 20.04.2022

  Úprimnú sústrasť

 10. #

  rodina Miklovičova, Jana Kopajova - 19.04.2022

  RIP, úprimnú sústrasť celej rodine.

 11. #

  Ema Psicová - 19.04.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine 🙏😥

 12. #

  Janka Števová - 19.04.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine. Inka odpočívaj v pokoji.

 13. #

  Denisa Piňáková s rodinou - 19.04.2022

  Vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej rodine. Inka odpočívaj v pokoji.

 14. #

  rodina Zámečníková - 19.04.2022

  Vyjadrujeme úprimnú sústrasť smútiacej rodinke🙏 odpočinutie večné daj jej Pane a svetlo večné nech jej svieti

 15. #

  Jaro Bobák - 19.04.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine. Odpočívaj v pokoji.

 16. #

  Helena Kulichova - 19.04.2022

  Úprimnú sústrasť,nech odpočíva v pokoji 🙏

 17. #

  BARANOVIČ Martin - 19.04.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine. Inka odpočívaj v pokoji.

 18. #

  Zuzana Grajciarova - 19.04.2022

  Úprimnú sústrasť

 19. #

  Eva Biščová - 19.04.2022

  Inka, odpočívaj v pokoji

 20. #

  Rod Dorčakova - 19.04.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 21. #

  Ľubica Ardonová - 19.04.2022

  Je mi to veľmi ľúto, úprimnú sústrasť celej rodinke 🖤

 22. #

  Zuzana Hromeková - 19.04.2022

  Odpočívaj v pokoji.

 23. #

  Daniela Šeryová - 18.04.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine, odpočívaj v pokoji Inka ❤️😪

 24. #

  Jozef Halada - 18.04.2022

 25. #

  rod. Vavríková - 18.04.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 26. #

  Ivan Štoder - 18.04.2022

  Úprimnú sústrasť

 27. #

  Ruth Masarykova - 18.04.2022

  Uprimnu sustrast celej rodinke🖤

 28. #

  Silvia Moravcikova - 18.04.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 29. #

  Ľudovít Moder - 18.04.2022

 30. #

  rodina Chudá - 18.04.2022

  Odpočívaj v pokoji

 31. #

  V. Šuchová - 18.04.2022

  Inka budeš mi chýbať 🖤. Úprimnú sústrasť rodine.

 32. #

  Rod. Senderáková - 18.04.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 33. #

  FS Inovec - 18.04.2022

  Inka prišla si medzi nás a hneď si zapadla, mali sme radi tvoj úsmev a nadšenie pre folklór, ktoré nám čo sme boli vo folklóre veľmi dlho niekedy už aj chýbalo .Vždy si ťa budeme pamätať usmiatu, vždy ochotnú pomôcť a pri našich piesňach vždy budeme na teba myslieť.Odpočívaj v pokoji

 34. #

  rod.Bednáriková - 17.04.2022

  Úprimnú sústrasť!🙏

 35. #

  Maja Haršányová - 17.04.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 36. #

  Jana Poláková - 17.04.2022

  Odpočinutie večné daj jej Pane a svetlo večné nech jej svieti...úprimnú sústrasť celej rodine.

 37. #

  Rodina Veľká - 17.04.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine. Pani učiteľka, odpočívajte v pokoji.

 38. #

  Robert Knotek - 17.04.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 39. #

  Milan Drábik - 17.04.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 40. #

  Andrea a Roman Ivánčaioví - 16.04.2022

  Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine 🖤

 41. #

  Milka Takáčová - 16.04.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 42. #

  rod. Bučkova - 16.04.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 43. #

  Daniela Miklovičová - 16.04.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 44. #

  rodina Solčanská - 16.04.2022

  Inka, odpočívaj v pokoji ❤️ Je nám to veľmi lúto. Prijmite našu úprimnú sústrasť 🥲

 45. #

  Daša Gergelyová - 16.04.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine 😢 Inka, odpočívaj v pokoji

 46. #

  rodina Ölvedyová - 16.04.2022

  Prijmite našu úprimnú sústrasť .

 47. #

  Tatiana Hatalová spolužiačka - 16.04.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine,Inka nech ti svetlo večné svieti na ceste tam hore,za anjelmi.Odpočîvaj v pokoji moja zlatá.

 48. #

  Dagmar a Peter Gažovič - 16.04.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine. Inka odpočívaj v pokoji.

 49. #

  Darina Chalányová - 16.04.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 50. #

  Hela Baranová - 16.04.2022

  Inka, odpočívaj v pokoji, úprimnú sústrasť rodine

 51. #

  Stano Zeman - 16.04.2022

  Uprimnu sustrast celej rodine..

 52. #

  Mgr Mária Loskotova - 16.04.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 53. #

  Rodina Kačincova - 16.04.2022

  Je nam luto,uprimnu sustrast celej rodine

 54. #

  Marián Soňa Polakovič - 16.04.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 55. #

  Lacko a Slávka Šimanskí - 16.04.2022

  Vyslovujeme hlbokú úprimnú sústrasť celej rodine🖤

 56. #

  KN - 15.04.2022

 57. #

  Zuzana - 15.04.2022

  Uprimnú sústrasť pozostalým.

 58. #

  Soňa Darfášová - 15.04.2022

  Inka, odpočívaj v pokoji ❤, úprimnú sústrasť rodine.

 59. #

  Rodina Kamenciková - 15.04.2022

  Prejavuje úprimnú a hlbokú sústrasť celej smutiacej rodine 🖤😢

 60. #

  T.Úradníčková - 15.04.2022

  Úprimnú sústrasť

 61. #

  B. Gajdošová - 15.04.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine, odpočívaj v pokoji...🙏

 62. #

  Kristína Gubalová - 15.04.2022

  uprimnu sustrast rodine

 63. #

  známa - 15.04.2022

  Úprimnú sústrasť.

 64. #

  Ivan Masnica spolužiak - 15.04.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 65. #

  Zuzana Lukáčová - 15.04.2022

  Úprimnú sústrasť

 66. #

  Rodina Kováčiková - 15.04.2022

  Úprimnú sústrasť

 67. #

  Rodina Belčíková - 15.04.2022

  Prijmite úprimnú sústrasť,nech odpočíva v pokoji 🙏

 68. #

  Polčíkoví - 15.04.2022

  Uprimnú sústrasť celej rodine.

 69. #

  Daniela Blštaková - 15.04.2022

  Odpočívaj v pokoji, úprimnú sústrasť celej rodine

 70. #

  Rodina Karabová - 15.04.2022

  Úprimnú sústrasť

 71. #

  PS Tibor Schottert - 15.04.2022

  V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 13. apríla 2022
vo veku 54 rokov zomrela naša milovaná
Ingrid VALOVIČOVÁ
rod. Čechová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Šulekove. Pohreb sa uskutoční 20. apríla 2022 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne. Zádušná sv. omša bude o 14:00 hodine v kostole Krista Kráľa.

Parte