Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Ing. Peter Zeman

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 30.12.2022

Miesto pohrebu: cintorín Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 04.01.2023 13:30

  1. #

    Ľubica Zemanová - 03.01.2023

    Úprimnú sústrasť prajem celej rodine.

  2. #

    PS Tibor Schottert - 02.01.2023

    V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným a známym,
že náš drahý manžel, otec, starý otec, svokor, svat a priateľ
Ing. Peter ZEMAN
zaopatrený svätými sviatosťami nás opustil
dňa 30. decembra 2022 vo veku 76 rokov.

O pohrebe

Telesné pozostatky nášho drahého zosnulého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci. Posledná rozlúčka s našim drahým zosnulým bude dňa 4. januára 2023 o 13:30 hodine v Hlohovci.

Parte