Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Ing. Miroslav Kubalák

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 04.04.2021

Miesto pohrebu: cintorín Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 08.04.2021 13:30

  1. #

    PS Tibor Schottert - 06.04.2021

    V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 4. apríla 2021
vo veku 54 rokov zomrel náš milovaný syn, otec, dedko, brat, švagor,
strýko, priateľ a známy
Ing. Miroslav KUBALÁK

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci. Pohreb sa bude konať 8. apríla 2021 o 13:30 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte