Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Imrich Kružliak

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 26.07.1936 ✞ Dátum úmrtia: 06.09.2018

Miesto pohrebu: Dom rozlúčky Frauenberg, Jozefa Karola Hella, 96901, Banská Štiavnica Dátum a čas pohrebu: 11.09.2018 15:00

  1. #

    Marian - 07.09.2018

  2. #

    Pohrebníctvo Cháron - 07.09.2018

    Úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine od kolektívu pohrebníctva Cháron - Stanka Šaková.

O osobe

Posledný krát tu šepkáme do ticha, že sa raz stretneme je naša útecha. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby vašu kondolenciu, zapáliť sviečku, zakúpiť kvety v e-shope priamo na pohreb alebo prispieť darom.

O pohrebe

Posledná rozlúčka s našim spoluobčanom, priateľom, príbuzným a známim sa bude konať v Dome rozlúčky Frauenberg v Banskej Štiavnici.

Parte