Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Igor Moravčík

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 09.04.1939 ✞ Dátum úmrtia: 30.05.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 03.06.2019 15:00

 1. #

  Jana - 14.07.2019

 2. #

  Rod.Valkovičová - 03.06.2019

 3. #

  Rodina Nemčeková - 02.06.2019

 4. #
 5. #

  rodina Kuklová - 31.05.2019

 6. #

  Magda s rodinou - 31.05.2019

 7. #

  Tibor Schottert - 31.05.2019

O osobe

S hlbo kým žiaľom oznamujeme, že dňa 30. mája 2019 vo veku 80 rokov
zomrel náš milovaný manžel, otec, starý otec, švagor, strýko, priateľ a
známy
Igor MORAVČÍK

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v dome smútkuna cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať dňa 3 . júna 2019 o 15:00 hodine na miestnomcintoríne z domu smútku.

Parte