Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Helena Šamajová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 08.02.1927 ✞ Dátum úmrtia: 09.12.2018

Miesto pohrebu: dom smútku Kys.Lieskovec, Kysucký Lieskovec, 02334, Kysucký Lieskovec Dátum a čas pohrebu: 12.12.2018 14:00

  1. #

    Ľuba - 10.12.2018

O osobe

Odišla si nám drahá mamka,nikto viac Ťa nenahradí.

O pohrebe

Posledná rozlúčka sa bude konať v dome smútku v Kysuckom Lieskovci.Potom obrad pokračuje uložením telesných pozostatkov do zeme na miestnom cintoríne.

Parte