Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Helena Miškayová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 01.01.2021

Miesto pohrebu: cintorín Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 11.01.2021 14:00

 1. #

  Erika Richterová - 11.01.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 2. #

  Michal a Natalia Bilkový - 11.01.2021

  Naša milovaná prababička a praprababička navždy v srdiečku nikdy nezabudneme

 3. #

  Elenka a Milan Ondrovičoví - 08.01.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 4. #

  Eva Uhráková - 06.01.2021

  Úprimnú sústrasť pozostalým

 5. #

  M. Drimajova - 06.01.2021

  Uprimnu sustrast

 6. #

  Drahus mitrengova s rodinou - 06.01.2021

  Uprimnu sustrast celej rodine! Nech odpociva v pokoji bude v nasich srdciach a modlidbach🙏🙏🙏🙏

 7. #

  r. Molnárová - 06.01.2021

  Úprimnú sústrasť

 8. #

  Viera Bardiovská - 06.01.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 9. #

  Milan Valent s rodinou - 05.01.2021

  Uprimnu sustrast

 10. #

  rod. Klostermanová - 05.01.2021

  úprimnú sústrasť

 11. #

  Iveta - 05.01.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine, odpočivajte v pokoji p.Miškayova.

 12. #

  Rod. Tassyová - 05.01.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodinke...

 13. #

  Ingrid Klačkova, - 05.01.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 14. #

  rodina Kollárová - 05.01.2021

  Úprimnú sústrasť.

 15. #

  Ľuba a Štefan Ballayovci - 05.01.2021

  Kuka , strašne úprimnú sústrasť a nech odpočíva v pokoji

 16. #
 17. #

  P - 04.01.2021

  ❤️

 18. #

  rod.Kováčová - 04.01.2021

  Úprimnú sústrasť.

 19. #

  Jarmila Poláčiková - 04.01.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 20. #

  Anton Darfáš - 04.01.2021

  Úprimnú sústrasť.

 21. #

  Mária Váryová - 04.01.2021

  Úprimnú sústrasť.

 22. #

  rod.Tassyová - 04.01.2021

  Úprimnú sústrať.

 23. #

  rod. Rudolfova - 04.01.2021

  Vyjadrujeme úprimnú sústrasť

 24. #

  Gabriela a Viliam Mertelovi - 04.01.2021

  Úprimnú sústrasť

 25. #

  Masarykova - 04.01.2021

  Úprimnú sústrasť

 26. #

  Marika Chovančíková - 04.01.2021

  Uprimnú sústrasť celej rodine.

 27. #

  PS Tibor Schottert - 04.01.2021

  V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 1. januára 2021   vo veku 94 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, prababka, sestra, švagriná, svokra, krstná mama, teta, priateľka a známa

Helena MIŠKAYOVÁ  rod. Lešická

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci. Pohreb sa uskutoční 11. januára 2021 o 14:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte