Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Helena Kutanová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 11.02.2023

Miesto pohrebu: cintorín Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 15.02.2023 13:30

 1. #

  Elena Voznická - 19.02.2023

  Úprimnú sústrasť celej rodine. 🙏

 2. #

  Hela Ficekova - 19.02.2023

  Úprimnú sústrasť prajem

 3. #

  Maria Haršányová s rodinou - 16.02.2023

  Odpočívajte v pokoji, úprimnú sústrasť celej rodine

 4. #

  Rod. Čapkova - 16.02.2023

  Uprimnu sustrasť

 5. #

  rodina Lukáčová - 15.02.2023

  Úprimnú sústrasť

 6. #

  Peter Tittel s rodinou - 15.02.2023

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 7. #

  Rodina Havrlentová - 15.02.2023

  Vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej rodine

 8. #

  Rodina Richterová - 15.02.2023

  Úprimnú sústrasť celej rodine 🖤

 9. #

  Malíkovci - 15.02.2023

  Úprimnú sústrasť celej rodine, nech v pokoji odpočíva v Božom náručí!

 10. #

  rod.Bucová a Masnicová - 15.02.2023

  Úprimnú sústrasť.

 11. #

  Monika Chromiaková - 14.02.2023

  Odpočívajte v pokoji. Úprimnú sústrasť rodine.

 12. #

  Rodina Mihová - 14.02.2023

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 13. #

  r.Tomasikova - 14.02.2023

  Uprimnu sustrast celej rodine,Boh nech ju prijme do svojho kralovstva.

 14. #

  Rodina Smiešková - 14.02.2023

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 15. #

  Rodina Balážová a Šerešová - 14.02.2023

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 16. #

  Rod.Gabrišova - 14.02.2023

  Odpočívajte v pokoji

 17. #

  Rodina Vašková - 14.02.2023

  Úprimnú sústrasť

 18. #

  Karol a Zuzana Brazdovičovi - 14.02.2023

  Úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine.

 19. #

  Rod.Kučerova - 14.02.2023

  Úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine

 20. #

  rod. Ernstová - 14.02.2023

  Odpočinutie večné daj jej ó Pane a svetlo večné nech jej svieti. Úprimnú sústrasť celej rodine.

 21. #

  Rodina Dr. J. Maňák - 14.02.2023

  Úprimnú ,hlbokú sústrasť celej rodine !

 22. #

  Anna Brocková, Garguláková - 14.02.2023

  Pane,prijmi zosnulú sestru do svojho náručia a daj jej večný odpočinok. Pozostalej rodine vyjadrujem úprimnú sústrasť.

 23. #

  Rod. Cvoligova a Hubinska - 13.02.2023

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 24. #

  Rodina Čiefová - 13.02.2023

  Úprimnú sústrasť celej rodine nech odpočíva v pokoji 🖤

 25. #

  Mária a Kamil Hudcovičoví - 13.02.2023

  Prijmite naša úprimnú sústrasť. Nech ju Pán prijme do svojho kráľovstva.

 26. #

  Mária Danišová - 13.02.2023

  Celej rodine prajeme úprimnú sústrasť

 27. #

  Jana Molnárová - 13.02.2023

  Uprimnú sústrasť celej rodine. Nech odpočíva v pokoji.

 28. #

  Rod. Bálentová - 13.02.2023

  Úprimnú sústrasť celej rodinke.

 29. #

  Čierňavoví - 13.02.2023

  Úprimnú sústrasť celej rodine, tetuška odpočívajte v pokoji🙏

 30. #

  Rodina Duchoňová - 13.02.2023

  Vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej pozostalej rodine.

 31. #

  Rodina Mačicova - 13.02.2023

  Vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

 32. #

  Božena Kováčová s rod. - 13.02.2023

  Vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej rodine.

 33. #

  Magdalena Kovacova - 13.02.2023

  Úprimnú sústrasť celej rodine🖤

 34. #

  Jana a Patrik - 13.02.2023

  Odpočinutie večné daj jej Pane a svetlo večné nech jej svieti,nech odpočíva v pokoji

 35. #

  JoZef Pikna s rodinou - 13.02.2023

  Úprimnú šústrasť rodine.

 36. #

  r.Piknová,Bartková - 13.02.2023

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 37. #

  rod. Kamzíkova - 13.02.2023

  Vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej rodine.

 38. #

  rod.Koštalova - 13.02.2023

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 39. #

  Rodina Černa - 13.02.2023

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 40. #

  Urminska, Žakova - 13.02.2023

  Uprimnu sustrast celej rodine, nech odpociva v pokoji

 41. #

  Anastázia Suchanová - 13.02.2023

  Úprimnú sústrasť

 42. #

  Rodina Koščálova - 13.02.2023

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 43. #

  Anna Blašková - 13.02.2023

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 44. #

  rod.Tumová - 13.02.2023

  Smútiacej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť. Nech odpočíva v pokoji.

 45. #

  Tittelová Lýdia - 13.02.2023

  úprimnú sústrasť

 46. #

  rodina Spálová - 13.02.2023

  Úprimnú sústrasť vyjadrujeme celej rodine, odpočívajte v pokoji.

 47. #

  Anna Fusková s mamou - 13.02.2023

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 48. #

  Rodina Hlavienková - 13.02.2023

  Smútiacej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť 😪🙏 odpočinutie večné daj jej Pane a svetlo večné nech jej svieti nech odpočíva v pokoji 🙏

 49. #

  Mária Mokošáková - 13.02.2023

  Odpočinutie večne daj jej o Pane a svetlo večne nech jej svieti nech odpočiva v pokoji Amen Helenka prijmi hlbokú úprimnú sústrasť

 50. #

  Rofina Anny Vavrovrj - 13.02.2023

  Odpočinutie večne daj jej o Pane a svetlo večne nech jej svieti nech odpočiva v pokoji. Amrn Helenka prijmi hlbokú úprimnú sústrasť.

 51. #

  Helena a Jarislav Dzurechoví - 13.02.2023

  Úprimnú sústrasť celej rodine, 🙏 tetuška odpocivajte v pokoji a svetlo večné nech Vám svieti

 52. #

  Rodina Ševčeková - 13.02.2023

  Prijmite úprimnú sústrasť celej rodine.

 53. #

  Rod. Franeková - 13.02.2023

  Úprimnú sústrasť celej rodine 🙏🖤

 54. #

  Antónia Franekova - 13.02.2023

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 55. #

  PS Tibor Schottert - 13.02.2023

  V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 11. februára 2023

vo veku 96 rokov zomrela naša milovaná

mama, babka, prababka, svokra, krstná mama, svatka,

teta, priateľka a známa

Helena KUTANOVÁ

rod. Madunická

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci. Pohreb sa uskutoční 15. februára 2023 o 13:30 hodine na miestnom cintoríne. Zádušná sv. omša začne o 12:00 hodine vo františkánskom kostole Všetkých Svätých.

Parte