Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Helena Kudlová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 05.05.2022

Miesto pohrebu: cintorín Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 10.05.2022 13:30

  1. #

    Rod.Kamencikova - 06.05.2022

    Úprimnú sústrasť celej rodine.

  2. #

    PS Tibor Schottert - 06.05.2022

    V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 5. mája 2022
vo veku 83 rokov zomrela naša milovaná
sestra, švagriná, teta a priateľka
Helena KUDLOVÁ

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci. Pohreb sa uskutoční dňa 10. mája 2022 o 13:30 hodine na miestnom cintoríne.

Parte