Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Helena Kohilová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 06.03.1934 ✞ Dátum úmrtia: 21.12.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 28.12.2018 13:30

  1. #

    rod.Bučková - 24.10.2019

  2. #

    PS - 27.12.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 21. decembra 2018 vo veku 84 rokov zomrela naša milovaná manželka, mama, babka, prababka, svokra, svatka, teta, priateľka a známa Helena KOHILOVÁ rod.Štefanovičová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zomrelej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 28. decembra 2018 o 13:30 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte