Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Helena Izáková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 19.01.1941 ✞ Dátum úmrtia: 01.09.2018

Miesto pohrebu: Dom rozlúčky Frauenberg, Jozefa Karola Hella, 96901, Banská Štiavnica Dátum a čas pohrebu: 12.09.2018 14:00

  1. #

    Marian - 04.09.2018

  2. #

    Pohrebníctvo Cháron - 04.09.2018

    Úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine od kolektívu pohrebníctva Cháron - Stanka Šaková.

O osobe

Posledný krát tu šepkáme do ticha, že sa raz stretneme je naša útecha. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby vašu kondolenciu, zapáliť sviečku, zakúpiť kvety v e-shope priamo na pohreb alebo prispieť darom.

O pohrebe

Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou Helenou Izákovou sa bude konať podľa obradu rímskokatolíckej cirkvi v Dome rozlúčky Frauenberg. Telesná schránka bude následne prevezená na kremáciu.

Parte