Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Helena Chmelárová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 09.01.1926 ✞ Dátum úmrtia: 15.10.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 18.10.2019 15:00

  1. #

    Ružena Konečná - 15.10.2019

  2. #

    Tibor Schottert - 15.10.2019

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 15. októbra 2019 vo veku 93
rokov zomrela naša milovaná krstná mama, teta, priateľka a známa
Helena Chmelárová
rod. Sokolová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku nacintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 18. októbra 2019 o 15:00 hodine na miestnomcintoríne z domu smútku.

Parte