Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Helena Černá

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 12.04.1936 ✞ Dátum úmrtia: 20.09.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 24.09.2019 15:00

  1. #

    Daniela dzurechova - 19.08.2023

  2. #

    Daniela Dzurechová - 05.07.2020

  3. #

    Tibor Schottert - 23.09.2019

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 20. septembra 2019
vo veku 83 rokov zomrela naša milovaná mama, babka,
sestra, švagriná, svokra, krstná mama, svatka, teta,
priateľka a známa
Helena ČERNÁ rod. Hudecová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zomrelej budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 24. septembra 2019 o 15:00 hodinena miestnom cintoríne.

Parte