Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Hedviga Gudábová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 25.02.1930 ✞ Dátum úmrtia: 10.05.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Pastuchov, 92063, Pastuchov Dátum a čas pohrebu: 14.05.2018 15:00

  1. #

    Dáša Tumová - 28.04.2021

  2. #

    PS - 11.05.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 10. mája 2018 vo veku 88 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, prababka, svokra, krstná mama, priateľka a známa Hedviga GUDÁBOVÁ rod. Blštaková

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zomrelej budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Pastuchove.Pohreb sa bude konať 14. mája 2018 o 15:00 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.Zádušná sv.omša bude o 14:00 hodine v Pastuchove.

Parte