Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Gabriela Hrivnáková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 13.09.1929 ✞ Dátum úmrtia: 10.12.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 17.12.2018 13:30

  1. #

    PS - 12.12.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 10. decembra 2018 vo veku 89 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, teta, priateľka a známa Gabriela HRIVNÁKOVÁ rod. Jurečeková

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zomrelej budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 17. decembra 2018 o 13:30 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.

Parte