Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Františka Chynoradská

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 26.03.1937 ✞ Dátum úmrtia: 31.08.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Dvorníky, okr.Hlohovec, 92056, Dvorníky Dátum a čas pohrebu: 04.09.2018 15:00

  1. #

    PS - 04.09.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 31. augusta 2018 vo veku 81 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, prababka, švagriná, svokra, svatka, teta, priateľka a známa Františka CHYNORADSKÁ rod. Myjavcová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Dvorníkoch.Pohreb sa bude konať 4. septembra 2018 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.Zádušná svätá omša bude o 14:00 hodine v kostole povýšenia Svätého kríža v Dvorníkoch.

Parte