Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

František Šudý

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 10.04.1938 ✞ Dátum úmrtia: 27.03.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Šulekovo, Sereďská 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 01.04.2019 14:00

  1. #

    Naďa Hlavnova - 28.03.2019

  2. #

    Tibor Schottert - 28.03.2019

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 27. marca 2019 vo veku nedožitých 81 rokov zomrel náš milovaný brat, švagor, krstný otec, strýko, priateľ a známy
František ŠUDÝ

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Šulekove.Pohreb sa bude konať 1. apríla 2019 o 14:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.Zádušná sv.omša bude o 13:00 hodine v kostole Krista Kráľa v Šulekove.

Parte