Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

František Kristek

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 20.09.1948 ✞ Dátum úmrtia: 21.04.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 27.04.2018 15:00

  1. #

    Tono - 20.03.2019

    spomínam Fero

  2. #

    PS - 23.04.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 21. apríla 2018 vo veku 69 rokov zomrel náš milovaný manžel, ocino, dedko, švagor, svokor, kolega, priateľ a skvelý človek RNDr. František KRISTEK DrSc.

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v dome smútkuna cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 27. apríla 2018 o 15:00 hodine na miestnom cintorínez domu smútku.

Parte