Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

František Balog

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 02.05.1957 ✞ Dátum úmrtia: 28.04.2018

Miesto pohrebu: Dom rozlúčky Frauenberg, Jozefa Karola Hella, 96901, Banská Štiavnica Dátum a čas pohrebu: 03.05.2018 14:00

  1. #

    Marian - 02.05.2018

  2. #

    Pohrebníctvo Cháron - 02.05.2018

    Úprimnú sústrasť celej rodine od kolektívu pohrebníctva.

O osobe

František Balog, otec, starý otec a spoluveriaci.

O pohrebe

Posledná rozlúčka s Františkom Balogom sa bude konať v Dome rozlúky Fraüenberg b Banskej Štiavnici.

Parte