Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Filoména Kramolišová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 13.03.1939 ✞ Dátum úmrtia: 09.11.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Šulekovo, Sereďská 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 12.11.2018 15:00

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 9. novembra 2018 vo veku 79 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, sestra, svokra, svatka, teta, priateľka a známa Filoména KRAMOLIŠOVÁ rod. Švataráková

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zomrelej budú vystavené v dome smútkuna cintoríne v Šulekove.Pohreb sa bude konať 12. novembra 2018 o 15:00 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.

Parte