Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Filoména Čierna

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 01.05.1935 ✞ Dátum úmrtia: 26.01.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Šulekovo, Sereďská 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 29.01.2019 15:00

  1. #

    PS - 28.01.2019

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 26. januára 2019 vo veku 83 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, prababka, sestra, švagriná, svokra, krstná mama, svatka, teta, priateľka a známa Filoména ČIERNA rod. Halásová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zomrelej budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Šulekove.Pohreb sa bude konať 29. januára 2019 o 15:00 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.Zádušná sv. omša bude o 14:00 hodine v kostole Krista Kráľa.

Parte