Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Eva Poláková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 23.04.2022

Miesto pohrebu: cintorín Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 28.04.2022 15:00

 1. #

  Rodina Praznovska - 28.04.2022

  Uprimnu sustast prajeme celej rodine .Evka odpocivaj v pokoji.

 2. #

  Oľga Jankovičová - 28.04.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine 🖤 odpočívaj v pokoji Evka🕯️🖤

 3. #

  rod.Koštalova . - 28.04.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 4. #

  Rodina Úllová - 28.04.2022

  Úprimnú sústrasť R.I.P

 5. #

  Čierňavovī - 27.04.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine ,Evka, odpočivajte v pokoji🙏

 6. #

  Maroš Polák - 27.04.2022

  Ďakujeme všetkým. Mama odpočívaj v pokoji

 7. #

  Ján - 27.04.2022

  Odpočívaj v pokoji Evka

 8. #

  Magdaléna Šuchová Michal Rochovský - 27.04.2022

  Teta odpočivajte v pokoji. Smutiacej rodine vyjadrujeme uprimnú sustrasť. 😢🕯️😔

 9. #

  Rodina Hlavienková - 27.04.2022

  Celej smútiacej rodine,vyjadrujeme úprimnú sústrasť.Odpočinutie večné daj jej Pane a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji 😪🙏

 10. #

  Maria - 26.04.2022

 11. #

  Monika - 26.04.2022

 12. #

  Šimanská - 26.04.2022

  Úprimnú sústrasť

 13. #

  Martin Krivda - 26.04.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 14. #

  Rodina Turasova - 26.04.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 15. #

  Milan a Silvia Petrovičoví - 26.04.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 16. #

  Anna Nyvltova - 26.04.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine, Evka odpočivaj v pokoji

 17. #

  Helena śtefanková - 26.04.2022

  Uprimnú sústrasť celej rodine

 18. #

  Viera Sobkuliakova - 26.04.2022

  Vyjadrujem úprimnú sústrasť celej rodine,Evka odpočívaj v pokoji, bývalá kolegyňa z Ignisu

 19. #

  Stanislav Šoka - 26.04.2022

  Úprimnú sústrasť.

 20. #

  Eva Šokova - 26.04.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodinke 🖤

 21. #

  Eva - 26.04.2022

 22. #

  Silvia Danisova - 26.04.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 23. #

  Hanka Sanderová - 26.04.2022

  Úprimnú sústrasť

 24. #

  rod.Tumova - 26.04.2022

  Evka, odišli ste potichúčky, bez rozlúčky, odpočívajte v pokoji. Manželovi, deťom a ostatnej smútiacej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť

 25. #

  Rodina Kadlecikova - 26.04.2022

  Uprimnu sustrast.

 26. #

  Helena Petrovičova a Miloš Turas - 26.04.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 27. #

  PS Tibor Schottert - 26.04.2022

  V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 23. apríla 2022
vo veku 68 rokov zomrela naša milovaná manželka, mama,
babka, krstná mama, teta, priateľka a známa
Eva POLÁKOVÁ
rod. Sučanská

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci. Pohreb sa bude konať 28. apríla 2022 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte