Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Eva Balážová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 31.03.1942 ✞ Dátum úmrtia: 07.01.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 11.01.2019 15:00

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 7. januára 2019 vo veku 76 rokov zomrela naša milovaná sestra, teta, krstná mama, švagriná, sesternica, priateľka a známa Eva BALÁŽOVÁ učiteľka

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zomrelej budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Hlohovci.Posledná rozlúčka so zosnulou sa bude konať 11. januára 2019o 15:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte