Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Emília Ondrisková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 26.12.2021

Miesto pohrebu: cintorín Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 03.01.2022 13:30

 1. #

  Rodina Hlavienková - 03.01.2022

  Úprimnú sústrasť vyjadrujeme celej smutiacej rodine a tetuške odpočinutie večné daj jej Pane a svetlo večné nech jej svieti nech odpočíva v pokoji...🙏😪

 2. #

  Anka - 02.01.2022

  Do poslednej chvíle obklopená starostlivosťou a láskou.

 3. #

  rod. Ungerova - 02.01.2022

  Úprimnú sústrasť

 4. #

  rod. Kučerová, Spálová - 31.12.2021

  Úprimnú sústrasť vyjadrujeme celej rodine, odpočinutie večné daj jej Pane, nech odpočíva v pokoji.

 5. #

  Rodina Marušicová - 29.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 6. #

  Rodina Kolenová - 29.12.2021

  Úprimnú sústrasť.

 7. #

  Rodina Janičková - 29.12.2021

  Pozostalej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť

 8. #

  rodina Horková - 29.12.2021

  Spomíname.

 9. #

  rod.Macháčeková - 29.12.2021

  Úprimnú sústrasť

 10. #

  Bratstvo terciarov - 28.12.2021

  Lúčime sa s Tebou naša drahá sestra odpocinutie večné daj jej o Pane

 11. #

  G.Samohylova - 28.12.2021

  Odpočivajte v pokoji pani Ondriskova úprimnú sústrasť celej rodine

 12. #

  Dušan a Klaudia - 28.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 13. #

  Anka Talapková - 28.12.2021

  Úprimnú sústrasť

 14. #

  Rudolf Tvrdý s rodinou - 28.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 15. #

  Viera Bardiovská - 28.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 16. #

  Rod.Marcincinova - 28.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 17. #

  Xénia Harnádková - 28.12.2021

  Úprimnú sústrasť prajeme celej rodine

 18. #

  rod.Melišová - 28.12.2021

  Úprimnú sústrasť.

 19. #

  Anna Izraelová - 28.12.2021

  Hela, úprimnú sústrasť....

 20. #

  Jarmila Nitranova s rodinou - 28.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine,babička ,si konečne v nebi ,kam si smerovala celý svoj pozemský zivot

 21. #

  Rodina Dubrovayova - 28.12.2021

  Uprimnu sustrast celej rodine

 22. #

  Blanka Pereslenyiova - 28.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine. Odpočinutie večne daj jej Pane.

 23. #

  Mária Mokošáková a ružencove bratstvo Hlohovec - 28.12.2021

  Odpočinutie večne daj Vám pani Ondrusikova o Pane a svetlo večne nech Vám svieti, aby ste mohli prebývať vo večnej blaženosti. Smmútiaca rodina prijmite úprimnú sústrasť.

 24. #

  rod. Ernstová - 28.12.2021

  Odpočinutie večné daj jej ó Pane. Úprimnú sústrasť celej rodine.

 25. #

  Rod.Racikova , Petrovičova - 28.12.2021

  Monika prajemeTi úprimnú sústrasť i celej smútiacej rodine.Bola to dobrá žena.Nech odpočíva v pokoji.

 26. #

  Rodina Polačikova - 28.12.2021

  Vyslovujeme úprimnú sústrasť pozostalej rodine.

 27. #

  Marta Bednarova - 28.12.2021

  Úprimnú sústrasť vyjadrujem smútiacej rodine. Odpocinutie večne vašej drahej zosnulej

 28. #

  Irena Štépánová - 27.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej smutiacej rodine

 29. #

  rod. Pivovarčiová - 27.12.2021

  Vyslovujeme úprimnú sústrasť celej smutiacej rodine odpočívajte v pokoji pani Ondriskova

 30. #

  PS Tibor Schottert - 27.12.2021

  V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 26. decembra 2021
vo veku nedožitých 102 rokov zomrela naša milovaná mama, babka,
prababka, sestra, svokra, teta, priateľka a známa

Emília ONDRISKOVÁ

rod. Vidiečanová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci. Pohreb sa uskutoční 3. januára 2022 o 13:30 hodine na miestnom cintoríne

Parte