Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Emilía Jaduďová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 31.12.1932 ✞ Dátum úmrtia: 03.08.2018

Miesto pohrebu: Dudince Dátum a čas pohrebu: 07.08.2018 15:00

  1. #

    Marian - 06.08.2018

  2. #

    Pohrebníctvo Cháron - 06.08.2018

    Úprimnú sústrasť od kolektívu pohrebníctva Cháron.

O osobe

Posledný krát tu šepkáme do ticha, že sa raz stretneme je naša útecha. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby vašu kondolenciu, zapáliť sviečku, zakúpiť kvety v e-shope priamo na pohreb alebo prispieť darom.

O pohrebe

Posledná rozlúčka s Emíliou Jadzďovou sa bude konať v dome smútku v obci Dudince.

Parte