Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Emil Vaculík

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 06.03.1934 ✞ Dátum úmrtia: 29.12.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 02.01.2019 15:00

  1. #

    Čierňava Pavol s rodinou - 17.10.2021

    Odpočivajte v pokoji ,bol ste najlepší môj tréner ,s úctou a vďakou spomíname🖤

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 29. decembra 2018 vo veku 84 rokov zomrel náš milovaný tatinko, deduško, švagor, svokor, krstný otec, svat, strýko, priateľ a známy Emil VACULÍK

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 2. januára 2019 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte