Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Emil Dobiaš

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 19.05.1940 ✞ Dátum úmrtia: 05.11.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 08.11.2018 15:00

  1. #

    Anka - 01.11.2019

  2. #

    PS - 07.11.2018

O osobe

S hlbo kým žiaľom oznamujeme, že dňa 5. novembra 2018 vo veku 78 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko, pradedko, brat, švagor, svokor, svat, krstný otec, strýko, priateľ a známy Ing. Emil DOBIAŠ

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v dome smútku nacintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 8. novembra 2018 o 15:00 hodine na miestnomcintoríne z domu smútku.

Parte