Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Elena Zemanová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 17.06.1950 ✞ Dátum úmrtia: 31.01.2020

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 04.02.2020 13:30

  1. #

    9pda - 31.01.2020

  2. #

    Tibor Schottert - 31.01.2020

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 31. januára 2020 vo veku 69 rokov
zomrela naša milovaná mama, babka, sestra, teta, priateľka a známa
Elena ZEMANOVÁ rod. Polakovičová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 4. februára 2020 o 13:30 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte