Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Elena Šintalová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 24.02.2022

Miesto pohrebu: cintorín Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 28.02.2022 15:00

 1. #

  Oľga Ernstová - 25.02.2022

  Odpočinutie večné daj jej ó Pane. Úprimnú sústrasť.

 2. #

  r.Jancovicova - 25.02.2022

  Úprimnú sústrasť.

 3. #

  Mária Mokošáková - 25.02.2022

  Odpočinutie večne daj jej o Pane a svetlo večne nech jej svieti nech odpočiva v pokoji. Amen Prijmite úprimnú sústrasť

 4. #

  Tittelová Lýdia - 25.02.2022

  úprimnú sústrasť, odpočinutie večné daj jej Pane

 5. #

  Ro.Murínová - 25.02.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 6. #

  PS Tibor Schottert - 25.02.2022

  V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 24. februára 2022 vo
veku 80 rokov zomrela naša milovaná sestra, švagriná,
krstná mama, teta, priateľka a známa
Elena ŠINTALOVÁ

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci. Pohreb sa bude konať 28. februára 2022 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne. Zádušná sv. omša sa uskutoční o 13:30 hodine v kostolíku Ducha Svätého.

Parte