Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Elena Hunková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 29.06.2022

Miesto pohrebu: cintorín Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 04.07.2022 13:30

 1. #

  Martina Spálová - 05.08.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine. Odpočívajte v pokoji pani Elenka.

 2. #

  rodina Hojova - 06.07.2022

  Uprimnu sustrast celej rodine.

 3. #

  Rodina Tomasikova - 05.07.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 4. #

  Renáta Kadlečikova - 04.07.2022

  Úprimnú sústrasť.

 5. #

  Rodina Čerešňová - 03.07.2022

  Úprimnú sústrasť

 6. #

  Soňa a Maroš Polakovičoví - 01.07.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 7. #

  Katka a Tono - 01.07.2022

  Odpocinutie večne daj jej ó Pane a svetlo večné nech jej svieti

 8. #

  Rod Vargová,Alena,Eva,Juraj - 01.07.2022

  Uprimnu sustrast celej rodine

 9. #

  Martina Halasova s rodinou - 01.07.2022

  Vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej rodine

 10. #

  Rodina Petrovičova - 01.07.2022

  Odpočívajte v pokoji,vyjadrujeme úprimnú sústrasť smútiacej rodine!

 11. #

  Valovicova - 30.06.2022

 12. #

  Rod. Lehocká - 30.06.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 13. #

  Rodina Selecka Alena - 30.06.2022

  Uprimnu sustrast

 14. #

  Rod. Pacesova Gabriela, Anton, Mária, Marta - 30.06.2022

  Úprimnú sústrasť. Elenka odpočívaj už len v pokoji, nech ťa prijme nás Pán do svojho náručia. Spí sladko

 15. #

  Varga Andrej - 30.06.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine. Vargoví

 16. #

  Rodina Mancovičová - 30.06.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 17. #

  rod. Spálová - 30.06.2022

  Úprimnú sústrasť vyjadrujeme celej smútiacej rodinke, Elenka odpočívajte v pokoji 🖤

 18. #

  Valika Lackovicova - 30.06.2022

  Úprimnu sustrast celej rodine.

 19. #

  Rod.Kraushuberová - 30.06.2022

  Úprimnú sústrasť

 20. #

  Viera Kollarova - 30.06.2022

  Vyjadrujem uprimnu sustrast celej rodine

 21. #

  Rodina Janičková - 30.06.2022

  Celej pozostalej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť

 22. #

  Oľga Puterová - 30.06.2022

  Elenka, odpočívaj v pokoji, úprimnú sústrasť smútiacej rodine

 23. #

  PS Tibor Schottert - 30.06.2022

  V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 29.06.2022

vo veku 75 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, sestra,

švagriná, svokra, teta, priateľka a známa

Elena HUNKOVÁ

rod. Bokorová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci. Pohreb sa bude konať 4. júla 2022 o 13:30 hodine na miestnom cintoríne.

Parte