Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Elena Hrinková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 07.08.1927 ✞ Dátum úmrtia: 09.04.2018

Miesto pohrebu: Žilina Dátum a čas pohrebu: 13.04.2018 14:00

O osobe

Nezomrel ten,čo ostáva v ľudských srdciach.

O pohrebe

Posledná rozlúčka sa koná na starom cintoríne v Žiline v dome smútku.Po obrade budú telesné pozostatky zosnulej odvezené do krematória.

Parte