Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Elena Fabianová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 15.12.2022

Miesto pohrebu: cintorín Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 19.12.2022 13:00

 1. #

  Ivana Zdzieblová s rodinou - 02.01.2023

  Úprimnú sústrasť celej rodine, je nám to veľmi ľúto...

 2. #

  Miroslava Večerová - 21.12.2022

  Odpočívajte v pokoj, Elenka. Boli ste skvelá kolegyňa mojej mamy. Mirka Večerová

 3. #

  Oľga Hudáková - 21.12.2022

  Vyjadrujem úprimnú sústrasť

 4. #

  Kolegina - 20.12.2022

  Uprimnu sustrast celej rodine.Elenka odpocivaj v pokoji.

 5. #

  Rod. Kloskova - 19.12.2022

  Úprimnú sústrasť

 6. #

  Eva Gubaňová - 19.12.2022

  Úprimnú sústrasť pozostalým.

 7. #

  Rodina Janíčková - 19.12.2022

  Elenka odpočívaj v pokoji. Úprimnú sústrasť celej rodine.

 8. #

  Eva Uhráková a Eva Tittelová - 19.12.2022

  Helenka odpočívaj v pokoji! Úprimnú sústrasť rodine.

 9. #

  Pavol Pekarovič - 19.12.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 10. #

  Rodina Vlčková - 19.12.2022

  Elenka, opočívaj v pokoji. Úprimnú sústrasť celej rodine.

 11. #

  Miroslav Začko - 19.12.2022

  Úprimnú sústrasť.

 12. #

  Darina. Cibulková - 19.12.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 13. #

  Maria Sekelyová - 18.12.2022

  Odpočinutie daj jej Pane

 14. #

  Ľuboš ŠTRBA - 18.12.2022

 15. #
 16. #

  rodina Polakovičová - 17.12.2022

  Úprimnú sústrasť

 17. #

  Jožka Divilekova - 17.12.2022

  Odpočívaj v pokoji Elenka, úprimnú sústrasť pozostalým.

 18. #

  Jozef Löffler - 17.12.2022

  Úprimnú sústrasť

 19. #

  Rod.Racikova , Petrovicova - 17.12.2022

  Úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine,nech odpočíva v pokoji.

 20. #

  Daniela Detersova - 17.12.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 21. #

  Františka Forgacova - 17.12.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 22. #

  Peter Spál s rodinou - 17.12.2022

  Úprimnú sústrasť.

 23. #

  Rodina Dallosova, Malarova - 17.12.2022

  Prijmite nasu uprimnu sustrast.

 24. #

  Vladimir Forgac - 16.12.2022

  Úprimnú sústrasť celej todine

 25. #

  rodina Miklovičová - 16.12.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 26. #

  Karol Foltánek - 16.12.2022

  Úprimnu sustrast celej rodine.

 27. #

  rodina Munkova - 16.12.2022

  Uprimnu sustrast celej rodine

 28. #

  rod. Vojtecha Kianičku - 16.12.2022

  Úprimnú sústrasť

 29. #

  Viera Strniskova - 16.12.2022

  Uprimnu sustrast

 30. #

  Rodina Bullová - 16.12.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 31. #

  Pavol Kraushuber s manželkou - 16.12.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 32. #

  Ján Pikna s rodinou - 16.12.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine. Nech odpočíva v pokoji.

 33. #

  Miloš Zachar s rodinou - 16.12.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 34. #

  Jana Kollárová - 16.12.2022

 35. #

  Jozef a Milka Piknovi - 16.12.2022

  Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine, Hela odpočívaj v pokoji.

 36. #

  Rod.Husarovičova - 16.12.2022

  Úprimnú sústrasť smútiacej rodine.Nech odpočíva v pokoji.

 37. #

  Rodina Grymova - 16.12.2022

  Vyjadrujeme uprimnu sustrast

 38. #

  Rodina Ivánčaiová - 16.12.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 39. #

  Eva Urminska s rod. - 16.12.2022

  Úprimnú sustrasť celej rodine

 40. #

  Zlata Maziková -Kamencíková - 16.12.2022

  Úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine veľmi smutné v takom mladom veku a úžasne dobrá žena 😥😥 Helenka odpočívaj v pokoji 😥🖤🙏

 41. #

  rod.Kozáková - 16.12.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 42. #

  Milan Gruchalák s rodinou - 16.12.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 43. #

  r.Kučová - 16.12.2022

  Odpočívajte v pokoji pani Elenka. Úprimnú sústrasť celej rodine.

 44. #

  rod. Mancovičová - 16.12.2022

  Úprimnnú sústrasť celej rodine

 45. #

  Rod.J Kamencika - 16.12.2022

  Uprimnu sustrast celej rodine

 46. #

  Rodina Zacharova - 16.12.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 47. #

  Anka a Monika - 16.12.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 48. #

  Rod. Baranovičova - 16.12.2022

  Ela odpočívaj v pokoji

 49. #

  Lívia Nogová - 16.12.2022

 50. #

  milan kamencik - 16.12.2022

  Uprimnu sustrast celej rodine

 51. #

  Jozef Urminský s rodinou - 16.12.2022

  Vyjadrujeme hlbokú a úprimnú sústrasť celej rodine.

 52. #

  Magdaléna Bačíková - 16.12.2022

  Úprimnú sústrasť rodine. Nech odpočíva v pokoji.

 53. #

  Viera Juriková - 16.12.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 54. #

  Rodina Kudlová a Magulicová - 16.12.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 55. #

  Pekarovičoví J+M - 16.12.2022

  Úprimnú sústrať celej rodine.Je to veľká bolesť pri strate takéhoto relatívne mladého človeka.

 56. #

  Viera Bardiovská - 16.12.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine. Elenka, odpočívaj v pokoji.

 57. #

  Aurel Polakovič - 16.12.2022

  Úprimnú sústrasť

 58. #

  Gabriela Nižnanská - 16.12.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 59. #

  Iveta Ághová - 16.12.2022

  Úprimnú sústrasť rodine. Nech odpočíva v pokoji.

 60. #

  Veronika Fabianová s dcérou - 16.12.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 61. #

  Rodina Kočíšková, Garová - 16.12.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 62. #

  rodina Karola Vavru - 16.12.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 63. #

  Rodina Lesková - 16.12.2022

  Moja dobrá kamarátka Elenka odpočívaj v pokoji. Je mi to veľmi ľúto.🥲 Rodine úprimnú sústrasť.

 64. #

  Iveta a Milan Mihalíkoví - 16.12.2022

  Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine.

 65. #

  Eva T. - 16.12.2022

  Uprimnu sustrast rodine,je mi to luto.Elenka odpocivaj v pokoji.

 66. #

  Rod Pemerova - 16.12.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodinr

 67. #

  Rod.Vargova - 16.12.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 68. #

  Rod Selecka - 16.12.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 69. #

  Marián Kamenčík s rodinou - 16.12.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 70. #

  spolužiačka Dagmar - 16.12.2022

  Elenka, je mi to veľmi ľúto. Zostali len spomienky na školské časy. Odpočívaj v pokoji. Smútiacej roodine vyslovujem hlbokú úprimnú sústrasť.

 71. #

  rod. Laukova - 16.12.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine🖤

 72. #

  PS Tibor Schottert - 16.12.2022

  V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 15. decembra 2022

vo veku 68 rokov zomrela naša milovaná

manželka, mama, babka, sestra, švagriná, nevesta,

teta, priateľka a známa

Elena FABIANOVÁ

rod. Kraushüberová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci. Posledná rozlúčka sa uskutoční 19. decembra 2022 o 13:00 hodine na miestnom cintoríne.

Parte