Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Eduard Gabriš

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 09.09.1929 ✞ Dátum úmrtia: 21.07.2018

Miesto pohrebu: Nový cintorín, Pietna, 010 01, Žilina Dátum a čas pohrebu: 25.07.2018 13:00

  1. #

    Marta - 09.05.2021

O osobe

Zhasli oči, ktoré nám boli tak drahé, Dotĺklo srdce, ktoré sme mali tak radi, Stuhli ruky, ktoré pre nás tak pilne pracovali…

O pohrebe

Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať 25. júla 2018 o 13:00 na novom cintoríne v Žiline.

Parte