Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Dušan Slížik

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 06.09.1952 ✞ Dátum úmrtia: 06.11.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 09.11.2018 15:00

  1. #

    Vlastimil Kalužák - 05.12.2023

  2. #

    DL - 01.11.2019

  3. #

    PS - 07.11.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 6. novembra 2018 vo veku 66 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko, svokor, svat, švagor, krstný otec, strýko, priateľ a známy Dušan SLÍŽIK

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavenév dome smútku na cintoríne v Hlohovci.Rozlúčka sa bude konať 9. novembra 2018 o 15:00 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.

Parte