Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Dušan Blaho

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 17.06.1950 ✞ Dátum úmrtia: 17.10.2018

Miesto pohrebu: Dom rozlúčky Frauenberg, Jozefa Karola Hella, 96901, Banská Štiavnica Dátum a čas pohrebu: 20.10.2018 14:00

 1. #

  Maťa - 22.11.2018

 2. #

  Marian - 19.10.2018

 3. #

  Pohrebníctvo Cháron - 19.10.2018

  Úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine od kolektívu pohrebníctva Cháron - Stanka Šaková.

O osobe

Posledný krát tu šepkáme do ticha, že sa raz stretneme je naša útecha. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby vašu kondolenciu, zapáliť sviečku, zakúpiť kvety v e-shope priamo na pohreb alebo prispieť darom.

O pohrebe

Posledná rozlúčka s Dušanom Blahom sa uskutoční podľa obradu rímskokatolíckej cirkvi v Dome rozlúčky Frauenberg a jeho telesná schránka bude následne uložená k večnému odpočinku na miestnom cintoeíne.

Parte